Rehabilitacja – Gabinety Rogowska

Rehabilitacja i fizjoterapia

Fizjoterapia w Rehabilitacja Rogowska – odzyskaj sprawność to profesjonalne podejście, doświadczenie, wiedza oraz skuteczność.
Zależy nam, aby Nasi Pacjenci mogli cieszyć się życiem bez dolegliwości, oraz w doskonałej kondycji fizycznej.

Zależy nam, aby Nasi Pacjenci mogli cieszyć się życiem bez dolegliwości, oraz w doskonałej kondycji fizycznej.

Fizjoterapia w obecnych czasach, kiedy powszechny jest brak aktywności ruchowej, a także problemy pooperacyjne czy pourazowe oraz po prostu coraz częstsze tzw. choroby cywilizacyjne, staje się bardzo ważnym elementem życia w pełnym zdrowiu, bez dolegliwości.

Fizjoterapia oferowana przez naszych specjalistów ma na celu znalezienie również przyczyn bólu oraz zlikwidowanie jego objawów i dysfunkcji powodującej ten stan. Pomagamy również odzyskać utraconą sprawność oraz zrzucić zbędne kilogramy. Nasi specjaliści w sposób ciągły pogłębiają swoją wiedzę, aby móc służyć najnowszymi osiągnięciami fizjoterapii dla Państwa zdrowia.

Terapia indywidualna

Polega na dostosowaniu odpowiedniej terapii, w zależności od potrzeb i dysfunkcji, która ukierunkowana jest na problem funkcjonalny Pacjenta. Swoją pracą dążymy do przywrócenia pełnej sprawności fizycznej oraz bycia niezależnym w życiu codziennym. Pomoże w tym zwłaszcza profesjonalna rehabilitacja, którą można u nas odbyć.

Zabieg składa się ze szczegółowej diagnostyki fizjoterapeutycznej oraz form terapii dobranych indywidualnie przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę do danego Pacjenta, stanu jego dysfunkcji oraz możliwości.

Specjalistyczne metody, które wykorzystujemy w leczeniu, są zgodne z IFOMPT (Międzynarodowa Federacja Fizjoterapeutów Ortopedycznych i Manualnych). Wśród nich można znaleźć między innymi takie zabiegi jak fala uderzeniowa czy miejscowy masaż.

Stosowane przez nas metody

Terapia manualna jest szczególnym działem fizjoterapii, zajmującym się leczeniem dysfunkcji nerwowo-mięśniowo-szkieletowych.

Koncepcja Maitland® jest to jedna z najskuteczniejszych metod terapii manualnej, spełniająca standardy wg International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT).

Terapia narzędziowa tkanek miękkich – jest to prosta, nieinwazyjna metoda terapii manualnej służąca do mobilizowania lub manipulowania tkanek miękkich. Wykorzystuje się w niej specjalnie zaprojektowane narzędzia ze stali chirurgicznej w celu wykrywania i leczenia bólu oraz dyskomfortu mięśniowo-powięziowego, a także poprawienia ogólnej mobilności i funkcjonalności tkanek.

Suche igłowanie (inaczej medyczna akupunktura/dry needling) jest to forma terapii tkanek miękkich, która służy do dezaktywacji mięśniowo-powięziowych punktów spustowych.

Igły stosowane do zabiegów suchego igłowania są nietraumatyzujące i nie przecinają tkanek – jak igły iniekcyjne. Dzięki temu że “wślizgują się” w tkanki – zabieg przebiega bardzo często bezboleśnie.

Masaż leczniczy – masaż polegający na wykorzystywaniu dotyku, bodźców mechanicznych, w celu wywołania uczucia odprężenia i dobrego samopoczucia.

Stosujemy w swojej praktyce różne formy masażu leczniczego, m.in.:

  • Masaż Tkanek Głębokich (MTG)
  • Masaż Powięziowy
  • Masaż Limfatyczny (drenaż limfatyczny)
  • Masaż Sportowy
  • Masaż Bańką chińską/lekarską

Presoterapia, inaczej drenaż limfatyczny to szczególnego rodzaju masaż, pomagający oczyścić organizm z zalegającej limfy, usprawnić krążenie, pozbyć się obrzęków, oraz zgubić zbędne kilogramy.
Masaż limfatyczny polega na przepychaniu płynu zgromadzonego w naczyniach limfatycznych przy pomocy specjalnego kombinezonu, który wypełnia się powietrzem. Nacisk sprawia, że limfa przesuwana jest w kierunku od kończyn do serca. Masaż jest stosunkowo delikatny i specyficzny w odczuciu.

To dział lecznictwa, w którym wykorzystuje się terapeutyczne działanie naturalnie występujących czynników fizycznych, (np. promieniowanie słoneczne, temperatura, woda) jak i wytworzonych przez specjalistyczne urządzenia (np. sonoterapia, laseroterapia, elektroterapia).

W naszym gabinecie stosujemy następujące zabiegi fizykoterapeutyczne:

Krioterapia miejscowa – leczenie zimnem
Celem zabiegów miejscowych jest obniżanie temperatury skóry i tkanek położonych głębiej, z wszelkimi następstwami fizjologicznymi. Ochłodzenie uruchamia procesy mające na celu zminimalizowanie dalszej utraty ciepła.

Elektroterapia
Zabiegi, w których do celów leczniczych wykorzystuje się prąd stały oraz prądy impulsowe małej i średniej częstotliwości. Lecznicze działanie prądu ma na celu zmniejszenie bólu poprzez poprawienie odżywienia i zwiększenie ukrwienia tkanek, przyspieszając procesy regeneracyjne.
Galwanizacja – zabieg elektroleczniczy, na bazie prądu stałego.
Jonoforeza (lub jontoforeza) – wprowadzenie do tkanek siłami pola elektrycznego jonów działających leczniczo (leków).
Prądy małej częstotliwości – Są to prądy złożone z impulsów elektrycznych o różnym przebiegu i częstotliwości od 0,5 do 500 Hz.
Elektrostymulacja – zabieg elektroniczny, w którym wykorzystuje się prąd impulsowy, celem stymulacji pracy nerwów i mięśni.
Prądy TENS – przezskórna stymulacja elektryczna, wykorzystująca prądy impulsowe małej częstotliwości w celu zmniejszenia bólu.
Prądy diadynamiczne (zwane DD lub prądami Bernarda) – zabieg składający się z komponenty prądu stałego oraz prądu sinusoidalnie zmiennego o częstotliwości 50 Hz.
Prądy średniej częstotliwości – w ostatnich latach coraz częstsze zastosowanie w elektroterapii znajdują prądy średniej częstotliwości, w granicach 4000-5000 Hz.
Prądy interferencyjne (prądy Nemeca) – są to prądy średniej częstotliwości modulowane w amplitudzie z małą częstotliwością

Pola magnetyczne
Zabieg, który wykorzystuje lecznicze działanie pola magnetycznego. Energia elektromagnetyczna uruchamia procesy fizjologiczne, zwłaszcza w obrębie błon biologicznych. Regeneruje uszkodzone komórki, wpływa na procesy neuronalne i elektroosmotyczne procesy fizjologiczne.

Ultradźwięki
Sonoterapia to zabieg wykorzystujący zakres leczniczy drgań mechanicznych o częstotliwości przekraczającej granicę słyszalności ucha ludzkiego. W lecznictwie są to wartości 800, 1000 i 2400Hz.
Fonoforeza (ultrafonoforeza) – wprowadzenie do tkanek leku zwiększającego działanie lecznicze ultradźwięków w trakcie zabiegu. Efekt ten uzyskuje się przez dodanie leku do substancji sprzęgającej (żelu). Najczęściej są to leki przeciwbólowe, przeciwzapalne lub rozszerzające naczynia krwionośne.
Terapia skojarzona – łączy równoczesne działanie ultradźwięków i impulsowego prądu małej lub średniej częstotliwości.

Laseroteriapia
Zabiegi laseroterapii wykorzystywane są do biostymulacji i regeneracji błon komórkowych. Pobudza organizm do wytwarzania substancji przeciwbólowych. Promieniowanie laserowe przenika w głąb tkanek i wywołuje reakcję łańcuchową, przekazując efekty zabiegu leczniczego głębiej, nawet do kilku centymetrów.

Terapia falą uderzeniową to nowoczesna metoda leczenia polegająca na stymulacji procesu zdrowienia tkanek miękkich, za pomocą ukierunkowanej energii dostarczanej się przez skórę. Jest to metoda nieinwazyjna, bezpieczna dla zdrowia, o dużej skuteczności sięgającej 80-85%. Fala uderzeniowa świetnie radzi sobie z uciążliwym bólem i szybko likwiduje stan zapalny.

Nieinwazyjna metoda rehabilitacji psychologicznej i neurofizjologicznej. Zapewnia odreagowanie psychologiczne i nerwowe, znosi napięcia stresowe ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Reguluje potencjały własne nerwów, wzbudza utracone przewodnictwo nerwowe.

O wadach postawy mówi się najczęściej w odniesieniu do dzieci i młodzieży. Jednak nie znaczy to, że problem dotyczy tylko i wyłącznie osób młodych. Wady postawy to problem niemal cywilizacyjny i cierpi na nie w mniejszym lub większym stopniu spora część społeczeństwa. Wady postawy, jeśli chodzi o dorosłych mogą wynikać zarówno z nieodpowiedniego trybu życia, jak i zaniedbań z okresu młodości. W przypadku osób dorosłych korekcja wad jest trudniejsza niż w przypadku dzieci, kręgosłup bowiem kształtuje się i rośnie do około 25 roku życia. W późniejszym okresie życia, nie jest już taki elastyczny, trudniej jest więc go skorygować. Możemy pomóc odzyskać prawidłową postawę i sprawny kręgosłup.

Bańki próżniowe pobudzają układ immunologiczny do walki z przeziębieniem, infekcjami wirusowymi lub bakteryjnymi. Jednak terapię bańkami lekarskimi stosuje się nie tylko w przypadku osłabienia odporności ale także w celach przekrwiennych, rozluźniających i regeneracyjnych. W efekcie przywracamy wydolność systemu powięziowego, uwalniając go od powstałych w nim sklejeń i umożliwiając swobodny ślizg struktur tkankowych względem siebie.

Kinesiotaping (plastrowanie dynamiczne, kinesiology taping, taping medyczny) to metoda terapeutyczna, która polega na oklejaniu wybranych części ciała specjalnymi elastycznymi plastrami. Zostały one opracowane na początku lat 70. ub. w. przez japońskiego doktora Kenzo Kase, a największą popularność zyskały w latach 90.

Zajęcia dedykowane są wszystkim tym, którzy chcą odzyskać sprawność, poprawić efektywność swojego treningu a także tym, którzy chcą bezpiecznie powrócić do pełnej formy sportowej po kontuzji i okresie rehabilitacji.

Trening indywidualny to efektywnie spędzony czas na siłowni pod okiem specjalisty jakim jest fizjoterapeuta. Zajęcia polegają na doborze ćwiczeń, kontroli poprawności ich wykonania, ustaleniu obciążenia odpowiedniego do predyspozycji i możliwości klienta, uwzględniając przy tym poziom wytrenowania i typ jego sylwetki, dbanie o różnorodność ćwiczeń i bezpieczeństwo podczas ich wykonywania. Celem treningu personalnego jest poprawa cech i zdolności motorycznych.

Konsultacja fizjoterapeutyczna wstępna
Celem konsultacji fizjoterapeutycznej jest wstępna ocena stanu zdrowia pacjenta, zapoznanie się z jego problemem, kwalifikacja do dalszej diagnostyki oraz ustalenie wspólnych celów terapii.

Szczegółowa diagnostyka fizjoterapeutyczna
Opiera się o szczegółowe badanie funkcjonalne, manualne oraz analizę przedstawionej dokumentacji medycznej. Na podstawie powyższych wyników proponujemy najbardziej odpowiednią formę rehabilitacji dla danego pacjenta.

Jeżeli utraciłeś zdrowie z powodu dysfunkcji narządu ruchu, objawiającą się bólem, obrzękiem, mrowieniem i drętwieniem lub przeszedłeś zabieg operacyjny, doznałeś urazu – pomożemy Ci odzyskać utraconą sprawność, w grę wchodzi także rehabilitacja kręgosłupa.

Ruch – lekarstwem na wszystko, a usprawnianie ciała pomaga czuć się lepiej i dobrze funkcjonować.

Twoje dysfunkcje i schorzenia nie pozwalają Ci na korzystanie ze standardowych form ruchu?
Potrzebujesz profesjonalnego treningu medycznego pod okiem wykwalifikowanego fizjoterapeuty, który odpowiednio dobierze ćwiczenia do Twoich możliwości, pomoże Ci odzyskać sprawność i bezpiecznie zgubić zbędne kilogramy – skontaktuj się z Nami.

Na pewno Ci pomożemy.

Przyjmujemy

Poniedziałek – Piątek 7.00 – 21.00

Sobota8.00 – 15.00

Informacje / Wizyty

REHABILITACJA

tel. +48 792 756 666
tel.
+48 796 626 161
tel.
+48 22 252 90 87

ODCHUDZANIE & KOSMETYKA, ​REHABILITACJA

tel. +48 796 626 161
tel. +48 22 408 54 17

e-mail: biuro@gabinety-rogowska.pl